GDPR

GDPR: Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č.101 / 2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2. písm. b) a v § 5 odst. 6.3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016 / 679 z 27.04.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (( GDPR )), dle Zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Zákona č. 480 / 2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.